Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2021 12:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 01/07/2021 12:50, số lượt xem: 174

Lay cảm ái cuồng huyễn mộng quyên
Thoảng hương dìu nhẹ lướt trăng thuyền
Đài trang biếc toả tràn lan nguyệt
Phận số xanh bừng hứa hẹn duyên
Say đắm dạ hồn thơm ngát trỗi
Lộng trào tâm ý ảo mờ xuyên
Cài chan chứa phượng vầy mơ diễm
Hoài mãi nựng yêu thắm đượm nguyền

Nguyền đượm thắm yêu nựng mãi hoài
Diễm mơ vầy phượng chứa chan cài
Xuyên mờ ảo trí tâm trào lộng
Trỗi ngát thơm hồn dạ đắm say
Duyên hứa hẹn lừng xanh số phận
Nguyệt lan tràn toả biếc trang đài
Thuyền trăng lướt nhẹ dìu hương thoảng
Quyên mộng huyễn cuồng ái cảm lay