Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2021 12:41, số lượt xem: 53

Diễm phúc vui hoài thoả bạn ơi
Cần chi giẫm đạp khiến hư đời
Kim tiền gộp lắm lòng hao tổn
Sản nghiệp cho nhiều gió quẫy rơi
Vĩnh cửu tào khang nhờ đạo đức
Bình an phước hạnh vẫy ông trời
Thêm thời nối tuổi nào mong được
Bảnh nhão âu là một kiếp chơi

Hảo bẹt âu là cũng kiếp chơi
Mà xây cảnh sống thuận theo trời
Không vào cõi ác đày tâm rụi
Chẳng nói câu thù quẫy dạ rơi
Nẻo lợi ê chề như gió bão
Mồi danh khốn khổ tựa giông đời
Trèo lên trụt xuống càng thêm oải
Diễm phúc vui hoài thoả bạn ơi