Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 14/05/2016 04:16, số lượt xem: 451

Tê liệt hồn đơn giữa mộng trường
Du đời biền biệt ảo mù sương
Rời tay cõi tạm mờ hoang nẻo
Rã cánh miền thương hẻo mịt đường
Thoảng ước len thầm đâu ánh nguyệt
Quành mơ chạnh giấu biệt triều dương
Trầm hương lặng ngắt thần tê dại
Lạnh lẽo buồn ơi não chán chường

Lạnh lẽo buồn ơi não chán chường
Đâu rồi ánh lửa của mùa thương
Trĩu mơ một gánh nhàu tâm loạn
Xệ ước ngàn cân tủi sắc hường
Xót buổi thân trầm tan thệ khúc
Đau chiều tuệ lỡ nát nguyền chương
Vàng son ngày ấy còn đâu hỡi
Tê liệt hồn đơn giữa mộng trường

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm