Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2021 18:22, số lượt xem: 190

Thần Kinh diễm lệ đắm sương mờ
Nguyệt chiếu ngang tầm Bạch Hổ mơ
Ngói gỗ Thanh Toàn thơm sự tích
Cung đình Nhã nhạc bổng đường tơ
Lăng Cô sóng biển ngàn năm đợi
Quốc Học mùa hoa tiến sĩ chờ
Nữ chúa Huyền Trân hoài ngưỡng mộ
Qua vùng Đại Nội thoảng hồn thơ

Qua vùng Đại Nội thoảng hồn thơ
Vọng Cảnh trầm ngâm buổi ngóng chờ
Dõi nắng Thừa Thiên hoà mỹ nhạc
Nghiêng chiều Thuận Hoá lượn huyền tơ
Nguồn Hương lả lướt trong dào dạt
Núi Ngự êm đềm giữa mộng mơ
Nhớ mãi hôm nào bên Đập Đá
Thần Kinh diễm lệ đắm sương mờ