Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2021 15:03, số lượt xem: 53

Thơ lòng giống thể một tình nương
Thẩm quyện đời ta những cát tường
Đắm khẽ khàng mơ trời kỷ niệm
Say lờ lững mộng chốn trầm hương
Kim bằng xướng hoạ vô bờ chữ
Cảm hứng trào dâng lãng mạn đường
Đã dạo thăm vườn hoa trái chảnh
Nên cùng bạn hữu tiếp vài chương

Dệt cõi ngôn từ thảo hiến chương
Vờn mây gọi gió giữa thiên đường
Tình mơn mởn dạ vời thân hữu
Nghĩa sắt son lòng nở xạ hương
Diễm tứ tài hoa mời mọc cảm
Ngời câu mỹ lệ khát khao tường
Dương trần mấy kẻ rành thi đạo
Mộng tưởng thơ tề những quý nương