Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/12/2017 19:09, số lượt xem: 373

Mùa xưa ngọt ngào hương lửa
Kỷ niệm thơm cả gốc dừa
Trời nay bạc bàng đau giữa
Khúc lòng dờ đẫn thớt thưa.

Tình ơi, nỡ nào qua bữa
Như tình mới chớm đà trưa
Thề sao dễ dàng ơi vữa
Chỉ trong chớp mắt bộn bừa.

Nào khi môi tình thơm cửa
Lòng thương mãi nhớ đâu thừa
Trời khuya vẫn nài yêu nữa
Vỗ về nuộc ái đòng đưa.

Thì thôi, kiếp này hoang rữa
Đành quiên quá vãng lọc lừa
Chào nhau, buốt lòng dao khứa
Trời sầu cũng sụt sùi mưa…