Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 22:18, số lượt xem: 695

Sầu phai ước vọng phả đau niềm
Đã hết xuân lòng tẻ thậm tim
Cứ ngỡ muôn đời êm mộng tưởng
Nào hay vạn kiếp mỏi mơ tìm
Mù tăm cá ngỡ ngàng cung nguyệt
Khắc khoải canh trường biệt cõi chim
Để mãi thầm ao mùa ái nọ
Ngùi thương kỷ niệm úa hoang chìm

Ngùi thương kỷ niệm úa hoang chìm
Huyễn ảo hoan chờ một tiếng chim
Dẫu liệu tim người hay tráo trở
Mà sao trí mộng mãi gieo tìm
Tèm lem thệ rã thơ tàn phú
Tẻ sắc ươn lời dã dượi tim
Hỡi nguyệt xiêu lòng nơi chốn nảo
Sầu phai ước vọng phả đau niềm

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối