Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 07/06/2018 17:47, số lượt xem: 332

Thăng mừng hạnh ngộ gió mừng thăng
Hằng diệu trầm hương phả diệu hằng
Ước mộng êm đềm trao mộng ước
Rằng thơ nũng nịu kết thơ rằng
Cõi thương thế mãi hờn thương cõi
Trăng nhớ chi hoài tội nhớ trăng
Ngóng điệu mùa xưa vàng điệu ngóng
Đăng phòng rạng toả ngợp phòng đăng

Thăng bình luyến mộng dẫy bình thăng
Hằng ái triền miên thắm ái hằng
Thoả ước mãn đời mong ước thoả
Rằng tin vạn thuở tưởng tin rằng
Nẻo ngời hạnh phúc thơm ngời nẻo
Trăng diễm chung tình ngát diễm trăng
Phụ xướng phu tuỳ hoan xướng phụ
Đăng nồng thức dạ dậy nồng đăng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Hồi đầu