Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2020 10:48, số lượt xem: 133

Da thịt sắc ngời quấn quyện xuân
Toả vui mừng lộng thắm gian trần
Hoà thơm khúc nhạc mê mù ngẩn
Thoả lịm câu lời mải miết ngân
Ca luyến thẫm bồng mây duỗi vận
Phả len bừng diệu tứ chan vần
Tà dương buổi ước niềm hoan cẩn
Hoa thắm thiết lòng thảo ái nhân

Nhân ái thảo lòng thắm thiết hoa
Cẩn hoan niềm ước buổi dương tà
Vần chan tứ diệu bừng len phả
Vận duỗi mây lồng thẫm luyến ca
Ngân miết mải lời câu lịm thoả
Ngẩn mù mê nhạc khúc thơm hoà
Trần gian thắm lộng mừng vui toả
Xuân quyện quấn ngời sắc thịt da