Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 10/05/2017 11:57, số lượt xem: 615

Rạng rỡ nghê thường phảng phất hoa
Loang ngời hạnh phúc nẻo gần xa
Trời cao lộng lẫy muôn vàn sáng
Đất diệu tràn lan khó thể nhoà
Rực rỡ hương bừng khoe cỏ lá
Triền miên sắc dậy phủ giang hà
Tình yêu đẫm mượt lèn môi má
Rẻo mộng mơ nào khẽ lướt qua

Rẻo mộng mơ nào khẽ lướt qua
Trời xuân hẳn đẹp biếc sơn hà
Trăng cười giữa gió chào mơ phả
Nụ xoã ngoài sân đuổi rét nhoà
Thoả chứa chan tình vang cõi lạ
Lâng dào dạt ước duỗi lòng xa
Trầm hương ngọt toả nồng ân ái
Rạng rỡ nghê thường phảng phất hoa

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm