Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2020 23:58, số lượt xem: 120

Trăng vàng trải bóng mượt cành đêm
Ngút toả dòng khơi rạng rỡ thềm
Ngõ Trúc hương cài len cửa dịu
Môi Quỳnh nhuỵ mở thức vườn êm
Mùa thương đẫm ngát hoài ken lộng
Vạt nhớ lừng thơm mãi ủ mềm
Trỗi khúc tơ lòng sương nhịp thả
Hương trầm gió thoảng đượm tình thêm

Hương trầm gió thoảng đượm tình thêm
Nỗi ước choàng lên khoả lụa mềm
Diễn ảnh phòng hoa tràn ý đẹp
Trao hình gối điệp thoả vần êm
Ca từ huyễn ảo ran lừng ái
Vũ khúc thần tiên phả vọng thềm
Ngoạ liễu đôi mành say mắt cỏ
Trăng vàng trải bóng mượt cành đêm