15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/09/2019 19:12, số lượt xem: 347

Bất chợt chiều nay
Lục trang sách cũ
Rơi ra hoa vỡ
Chợt nhớ tình xưa.

Ngày đó gió mưa
Em sang làm bạn
Tiết trời lành lạnh
Em nói bâng quơ:

Đêm qua nằm mơ
Thấy hoa sứ rụng
Sáng ra tưởng mộng
Dè gặp hoa liền.

Hoa thơm như Hiền
Lòng luôn son sắt
Mộng thực cùng gặp
Đem tặng cho ta…