Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2021 19:02, số lượt xem: 76

Ấp yêu vẹn mối đi về
Từ khi cau ước trầu thề mới thương
Lang quân nay sánh tình nương
Chênh chao mấy lối một đường cứ đi.

Nhớ từ cái dạo ta si
Dáng em đã ngự xuân thì nồng thơm
Ước ao gạo nấu thành cơm
Cho trăm năm được trọn vần biếc xanh.

Tình em là của để dành
Góp gom ân nghĩa, bình minh một nhà
Kéo gần lại những chỗ xa
Xoá tan trúc trắc, thướt tha sang cầu.

Tình anh nghĩa nặng thương sâu
Đắp xây hương lửa dâng trao vợ hiền
Một lòng biến tục thành tiên
Cho hai thành một, thiên duyên mặn mòi.

Em là hoàng hậu trên ngôi
Ta xin phục vụ mấy đời thảo dân.