Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/08/2019 10:23, số lượt xem: 153

Anh hùng chắc hẳn lắm tài năng
Sử dụng ngon lành những khả năng
Chí toả vươn tầm lên thượng thặng
Sức ngời đạt mức tới toàn năng
Hào hoa cực chất ngang hoàng đẳng
Ảo diệu vô cùng với kỹ năng
Hình ảnh cao vời trong tĩnh lặng
Nên thường giữ lấy mọi quyền năng

Nên thường giữ lấy mọi quyền năng
Sắp xếp ôn hoà đạt hiệu năng
Vạn chỗ trưng bày loang ngọn nắng
Muôn đường thể hiện rõ công năng
Hoài thơm thảo ý từ muôn rặng
Vẫn chứa chan tình của bản năng
Giữa nẻo trần ai nhiều ngọt đắng
Anh hùng chắc hẳn lắm tài năng