Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2022 17:08, số lượt xem: 35

Xin tình thoả ước mong
Cháy bỏng lửa duyên nồng
Sáng khắp nguồn mơ nóng
Hương trầm lấp lánh trong

Xin người luôn diệu bổng
Thắm mãi cánh môi hồng
Nhuộm ánh tình yêu rộng
Cho ái mãi hoài mong.

Đời vui biếc thắm dòng
Vút tận đến tầng không
Gảy khúc trầu cau lộng
Lời thơ toả khắp lòng.

Người ơi, đời rất mỏng  
Hãy gấp gáp mơ bồng
Hoà chung niềm ước vọng
Cho thoả dạ hoài trông...