Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2021 19:54, số lượt xem: 224

Xa cách dẫu lòng đẫm thắm yêu
Lả mong chờ đợi dáng nương kiều
Qua thề xót ái tê buồn diệu
Rã mộng đau tình buốt quạnh liêu
Hoa nguyệt chốn nào đâu dáng liễu
Quả nhân đường hiện chẳng âm diều
Ta sầu não trí mê mù điệu
Trà nhạt úa rơi thảm thiết chiều

Chiều thiết thảm rơi úa nhạt trà
Điệu mù mê trí não sầu ta
Diều âm chẳng hiện đường nhân quả
Liễu dáng đâu nào chốn nguyệt hoa
Liêu quạnh buốt tình đau mộng rã
Diệu buồn tê ái xót thề qua
Kiều nương dáng đợi chờ mong lả
Yêu thắm đẫm lòng dẫu cách xa