Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2019 01:43, số lượt xem: 236

Vàng vọt thu trời lá cuộn bay
Rừng thu đo đỏ sắc hao gầy
Thu vờn trắng bệch bơ phờ nẻo
Thu nhuộm mơ màng tím rịm cây
Huyền diệu thu chuyền thơm thảo ấy
Bạc phơ thu trải chứa chan này
Nguyền thu hồng phúc khều trăng lượn
Thu tía lia lòng chuyện gió mây

Thu chiều mỏng mảnh lục tìm mây
Dìu dịu hồng thu lả lướt này
Gió đuổi thu vàng thơm mộng ấy
Thu vờn nắng rạng biếc vòm cây
Trăng choàng ái đỏ tình thu trỗi
Đàn rót thu hường phím nhạc lay
Thu hỡi xanh hoài tim vậy nhé
Cho lòng thu đượm thắm điều ngây