Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 22:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/12/2016 17:20, số lượt xem: 580

Ngày quyện tháng thương đẫm đợi chờ
Điệu lòng nương ái hảo huyền tơ
Đầy trăng luyến nhớ lèn cung mộng
Thẩm nhạc loang nguyền dệt cõi mơ
Lay lướt rộn đời hương phấn dậy
Lả lơi dầm nguyệt gối chăn khờ
Ngây ngù đượm ngát thơm nồng huyễn
Say xướng hoạ tình thoả diệu thơ

Thơ diệu thoả tình hoạ xướng say
Huyễn nồng thơm ngát đượm ngù ngây
Khờ chăn gối nguyệt dầm lơi lả
Dậy phấn hương đời rộn lướt lay
Mơ cõi dệt nguyền loang nhạc thẩm
Mộng cung lèn nhớ luyến trăng đầy
Tơ huyền hảo ái nương lòng điệu
Chờ đợi đẫm thương tháng quyện ngày

Thuận nghịch độc