Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2021 22:39, số lượt xem: 65

Hoài mãi chung tình nguyện mãi thương
Hoài như cổ tích ngọt như đường
Hoài say diễm mộng hoài say thưởng
Hoài cảm ngây lòng đắm cảm vương
Hoài tuyệt vàng son hoài tuyệt sướng
Hoài thơm ngọc nữ xoắn thơm hường
Hoài mơ tổ ấm hoài mơ tưởng
Hoài ánh trăng lồng ngợp ánh dương

Mãi phê lịm nhé mãi phê nhiều
Mãi lộng đêm trường mãi lộng phiêu
Mãi thấu chim ngời luôn thấu hiểu
Mãi nuông bướm đẹp mãi nuông chiều
Mãi thơm ngọc nữ hoài thơm diệu
Mãi đượm ân tình mãi đượm nhiêu
Mãi rước tơ hồng hoa rước kiệu
Mãi nồng hiệp cẩn mãi nồng yêu

Yêu ấy vô cùng đãi ấy rêm
Yêu thương rộn rã ngọt thương mềm
Yêu quằn thể phách yêu quằn nệm
Yêu suốt muôn đời lộng suốt đêm
Yêu chẳng ơ thờ yêu chẳng đếm
Yêu không lưỡng lự quyết không kềm
Yêu hoài diễm mộng yêu hoài nếm
Yêu vọng theo nàng khát vọng chêm

Em thề máu lửa giữ thề lâu
Em mãi gìn thương dạ mãi cầu
Em loại chiêu trò em loại xấu
Em bừng ngẫu hứng mộng bừng sâu
Em làm cảnh đẹp em làm mẫu
Em đắm lòng ngây vịnh đắm mầu
Em sẽ đan tình em sẽ tậu
Em ngàn ý diễm dệt ngàn câu