Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 31/01/2019 00:26, số lượt xem: 270

Trăng huyền toả mộng biếc huyền trăng
Hằng nữ chờ ai ngóng nữ hằng
Thoả ước muôn đời mơ ước thoả
Rằng xin vạn kiếp được xin rằng
Bế quan chi nữa hoài quan bế
Băng phiến thôi đừng mãi phiến băng
Phụ xướng phu tuỳ mong xướng phụ
Đăng hồng thức dạ khoả hồng đăng

Đăng hồng thức dạ khoả hồng đăng
Băng giá thôi đừng nữa giá băng
Ấy dạ trong ngần loang dạ ấy
Rằng tâm diệu thoả vọng tâm rằng
Mãi xin sắc ngọt thầm xin mãi
Hằng ước màu xanh nguyện ước hằng
Hiệp kết môi tình thơm kết hiệp
Trăng huyền toả mộng biếc huyền trăng