Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2020 11:52, số lượt xem: 151

Hiệp cẩn mùa thương đẹp lắm rồi
Xin đừng bão tố kẻo tình trôi
Thời gian mãi đượm trăng dìu gió
Kỷ niệm hoài ghi buổi ghé đồi
Giục giã mơ choàng say ấp phượng
La đà mộng ước dệt thành đôi
Từng đêm rộn rã trời hương phấn
Diễm lệ mầm yêu dạ trẩy chồi
*
Diễm lệ mầm yêu dạ trẩy chồi
Mai này một chỗ sống cùng đôi
Chiều nghiêng khoác bạn nào ra phố
Nắng lượn cầm tay mãi dạo đồi
Mặc kệ trần gian vừa biến đổi
Đâu màng thế sự sẽ luồn trôi
Cau trầu sánh lễ mời hai họ
Hiệp cẩn mùa thương đẹp lắm rồi