Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2022 23:12, số lượt xem: 116

Tình yêu thuở đó cũng xa rồi
Kỷ niệm bay vèo giữa nước trôi
Khiến mỉa mai lòng ôi vữa rụi
Làm xâu xé dạ khổ cay bồi
Từng đêm trở giấc ê chề phận
Nẻo ấy sai đường lạc lõng đôi
Vẫn ước môi nào ươm toả lịm
Và hương phấn dậy để mơ trồi

Dẫu ước thành tâm chẳng mộng trồi
Khi lòng rẽ hướng phận lìa đôi
Trông về kỷ niệm tiêu điều tới
Ngán ủ thời gian rã rượi bồi
Ngãi phập phù như dòng nước chảy
Duyên hờ hững tựa cánh bèo trôi
Dù tim rợp nhớ mùa thương cũ
Có lẽ tình xưa hỏng thật rồi