Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2020 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2020 10:18, số lượt xem: 229

Say đắm giấc hường lộng sắc phau
Ngát lòng vương bóng dõi hồn trao
Ngây khờ tuổi biếc màu hoang dại
Thắm thiết trăng nồng ước mộng cao
Dài nghĩa nợ duyên vàng ngọt đượm
Thắm xuân tình ái lựng thơm ngào
Lay huyền ảo khẽ bừng hương phấn
Say đắm giấc hường lộng sắc phau

Phau sắc lộng hường giấc đắm say
Phấn hương bừng khẽ ảo huyền lay
Ngào thơm lựng ái tình xuân đượm
Đượm ngọt vàng duyên nợ nghĩa dài
Cao mộng ước nồng trăng thắm thiết
Dại hoang màu biếc tuổi khờ ngây
Trao hồn dõi bóng vương lòng ngát
Phau sắc lộng hường giấc đắm say