Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2021 14:14, số lượt xem: 86

Cài đau khổ hận xước tim hồng
Thảm thiết tình xiêu ái nhạt lòng
Mai mốt rụi tàn hương sắc rã
Tháng ngày uá sạm gối đèn chong
Dài hương lặng dáng mờ mong đợi
Tẻ phận ngơ lời biệt ngóng trông
Phai lặng ước thề ngao ngán nỗi
Chai nguyền tủi quạnh kiếp hờn đông

Đông hờn kiếp quạnh tủi nguyền chai
Nỗi ngán ngao thề ước lặng phai
Trông ngóng biệt lời ngơ phận tẻ
Đợi mong mờ dáng lặng hương dài
Chong đèn gối sạm lem ngày tháng
Rã sắc hương tàn rụi mốt mai
Lòng nhạt ái xiêu tình thiết thảm
Hồng tim xước hận khổ đau cài