Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2019 09:35, số lượt xem: 104

Chợt nhớ Xuân nào huyễn ảo ghê
Chiều thơm đẫm hẹn ước mong về
Nguyền yêu vạn kiếp không hề đổi
Nẻo luyến muôn đời mãi đượm tê
Thoả ái vương lòng gieo cõi lịm
Vờn tim thắm dạ dõi hương thề
Rồi em lạc cảnh về phương ấy
Bỗng nẻo mơ nào lặng chát khê

Bỗng nẻo mơ nào lặng chát khê
Làm cho điệu ái hẩng câu thề
Thời gian buốt lạnh hoài tuôn chảy
Kỷ niệm đau buồn cứ mãi tê
Đã ngóng lâu rồi tin cõi lạ
Mà sao chẳng thấy dạng em về
Chiều nay quá vãng gù thăm hỏi
Chợt nhớ Xuân nào huyễn ảo ghê