15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2020 18:18, số lượt xem: 204

Huyễn ảo Tây Hồ lịm cánh sương
Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Hồn say thả nguyện ùa thơm hướng
Ái phả đưa tình dệt diễm phương
Vẫn ước êm đềm du mộng tưởng
Và mong rộn rã níu vô thường
Bình an đón nhận niềm vui hưởng
Vũ điệu mơ nồng toả mến thương

Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Rạng rỡ tia hồng trải biếc phương
Nẻo Phật chày kinh gầy pháp dưỡng
Quỳnh Hoa cổ tích vọng dân thường
Mà nghe trí não đầy cao thượng
Cũng thấy tâm hồn đượm cảm thương
Rộn rã tim lòng say ngất ngưởng
Ơ kìa nắng duỗi lặng mù sương

Ái phả đưa tình dệt diễm phương
Thầm xin cuộc sống mãi an thường
Đầm hoa vị ngát ngày vui thưởng
Bãi nước sen vàng dạo tỏ thương
Lãng tử lòng yêu bừng sắc phượng
Giai kiều dạ khởi nép màn sương
Người ơi giữ nguyện vào tâm tưởng
Thoả ước ngàn năm dỗ mộng trường

Và mong rộn rã biếc vô thường
Cả cuộc đời này đẫm nhớ thương
Thánh Mẫu lời xưa làm biểu tượng
Dâm Đàm chuyện cũ thoáng làn sương
Cầu xin ái cảm hoài hưng vượng
Nguyện ước tình mơ mãi cửu trường
Chớ thả câu nguyền lâm ngõ sượng
Cho hồn lả lướt tận ngàn phương

Vũ điệu mơ nồng toả mến thương
Nghiêng chiều nhạt nắng lững lờ sương
Bằng lăng ngả ngớn vời muôn trượng
Dáng liễu trầm ngâm phả dặm trường
Cảnh vật mê hồn loang tới ngưỡng
Ân tình đẫm dạ lướt cùng phương
Trời xanh trẩy gió ngời vô lượng
Diễm sắc Hồ Tây quả dị thường