Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2022 23:47, số lượt xem: 48

Khuya về bóng đổ giữa thềm trăng
Ẩn hiện vành tim nỗi nhớ giằng
Gối chỏng chơ sầu ninh dạ nhão
Duyên rầu rĩ toạc xé lòng căng
Buồn tênh kỷ niệm tơi bời loét
Bất ổn tình yêu vật vã chằng
Bỗng xót thương mình lâm thảm kịch
Mê nồng ái cảm rụng rồi chăng

Cải thiện duyên tình nghĩ khó chăng
Bồng lai trở chứng dẫu luôn chằng
Điên rồ nhảy múa tanh bành liệt
Phản trắc bao trùm nghiệt ngã căng
Để xót xa hoài câu giã biệt
Làm đau đớn sẩy nuộc thương giằng
Từng đêm khát vọng về thăm hỏi
Biết thuở mơ nào sũng mộng trăng