15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/04/2020 14:37, số lượt xem: 265

Cà phê tuyệt nhất ở trên đời
Cà rốt ăn vào bổ mắt ơi
Cà pháo hồn quê nhiều sắc ngọt
Cà chua món ruột lắm hương ngời
Cà lăm hát gọi nào nghe rõ
Cà rỡn trêu đùa chẳng chịu vơi
Cà xóc gây người mang lấy hoạ
Cà kê tám chuyện mãi không rời

Cà rá trao nàng hiệp cẩn khơi
Cà lơ bản tính nhác đâu rời
Cà rà tán tỉnh môi hồng dệt
Cà khịa gầm gừ tật khó vơi
Cà cuống đuôi hoài cay khé đậm   
Cà Mau biển mãi sáng thơm ngời
Cà sa khoác lấy khi tình phụ
Cà dái dê nồng lắm bạn ơi