Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2024 13:59, số lượt xem: 57

Giờ luyến lu mờ kỷ niệm bay
Đành cam tản mác giữa sương dày
Lìa hương đượm chổng kềnh cay đắng
Xa cách u hoài mượn tửu say
Thế tục sa lầy xiêu trí não
Nhân gian đổ sụm biết bao ngày
Sầu trăng khuyết lạnh mù tăm dáng
Đau đớn dâng trào cảnh xoắn quay

Hẹn thề gió thổi lộn cuồng quay
Em giễu tình yêu quậy suốt ngày
Kiếp biệt ly vùi chôn lẽ sống
Sau lần bão rớt mộng tàn say
Ta bầm tím ỉu xìu hao sắc
Nhìn cảnh buồn tênh ngãi khó dày
Thấy lỡ duyên rồi chua xót tợn
Nhau lìa quá vãng tít mù bay