Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 19:57, số lượt xem: 27

Đã hứa đợi, phải giữ lời
Trầu xanh cau trắng chẳng rời bỏ nhau
Thiền quyên sánh với anh hào
Trăng thanh gió mát, đượm lao xao nồng.

Đợi ta nhé, hỡi người thương
Một mai tương hợp, chung hương lửa nồng
Ngán năm giao kết tơ hồng
Trăng thề giữ ước mãi mong đợi nguyền.

Tình ta như bến với thuyền
Lòng luôn tròn trặn chữ uyên ương vàng
Lắng nghe thoảng giữa gió ngàn
Tiếng em đầy nhớ giữa chan chứa về.

Dẫu là cách biệt đường quê
Thì tin sẽ có mùa mê mệt nào
Hai ta mộng ước tim ngào
Kề chung gối phượng giữa tao ngộ bồng…