23.00
1 người thích
Đăng ngày 01/08/2020 15:32, số lượt xem: 237

Sao trời nỡ kết mùa xuân
Để ai buồn rũ, lặng tần ngần hoa
Mi cong đẫm lệ ướt nhoà
Biếng soi gương lược, lắm oà khóc đêm.

Nghe đau niềm nhớ vọng thềm
Tiếng con cá quẩy càng thêm thắt lòng
Đã cùng nhau một chữ đồng
Thì xin vạn kiếp mãi nồng mặn thương.

Loan phòng cô lẽ chăn giường
Mà nghe ấm ức thiếu hương vị tình
Làm sao vui trọn một mình
Khi băng giá mộng cứ lình xình chao.

Tin rằng sớm được ngọt ngào
Xa rồi cũng có cuộc giao kết gần
Trầu xanh cau trắng trong ngần
Rồi đêm hiệp cẩn nồng ân ái kề…