Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 11:23, số lượt xem: 101

Ghé em một chút môi hôn
Cho thương trĩu nặng, miên man thì thầm
Tình em ta ghé tim cầm
Bao thương với nhớ gởi nằm chữ duyên.

Yêu nhau từ thuở định tiền
Qua bao nhiêu kiếp vẫn mình với ta
Vẫn nồng mặn, ấy là quà
Vẫn hương tình ái ngọc ngà thiếp quân.

Giờ đây mình đã hiệp thân
Núi sông biển cả vẫn gần chung đôi
Vẫn hoài môi đượm kề môi
Phòng loan mộng cháy, chơi vơi nồng nàn.

Trăm năm gắn bó ta nàng
Mà như còn hẹn thênh thang kiếp nào…