Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/02/2019 22:05, số lượt xem: 347

Mười mươi phối ngẫu ngọt chung phòng
Giấu thất kinh hồn ủ đợi mong
Tám hoảnh ân tình theo dõi mộng
Vài ba kỷ niệm thoáng qua lòng
Dù câu lục vấn nào bay bổng
Chẳng đoạn tam bành dễ ngoái trông
Cõi mới tư tình pha vẻ lộng
Cho dầu cưỡng bách bởi hàn đông

Cho dầu cưỡng bách bởi hàn đông
Nhất định vầy duyên thoả mãn nồng
Vỗ khúc thiên đường vui nẻo mộng
Vào hiên thượng giới phả muôn lòng
Ba đào quyết vẫn tìm mơ lộng
Bốn biển theo hoài đạt ngõ mong
Giữ vẹn trăng ngàn treo trước cổng
Mười mươi phối ngẫu ngọt chung phòng