Cuối triền thương cảm, xót xa ơi!
Thấp thoáng buồn tênh khiến nghẹn lời
Tìm đâu tóc xoã trong chiều vắng
Tím cả mây nguyền, đắng hạ ơi

Ta chập chờn mơ huyễn ảo đài
Bạt màu thương cũ rã nguồn say
Xuân tàn thu nhạt lèn tim úa
Khúc hạ vương buồn nhuốm mắt ai.

Chiều nay lá rụng phủ đầy sân
Chiếc bóng đơn côi tủi mộng trần
Còn đâu nắng lụa cài lên tóc
Hạ đắng ơi hời, nhạt nhẽo xuân.

Tàn liêu phiêu mộng cõi bồng lai
Khúc hát chênh chao đẫm bi hài
Em ta nào nữa thời tương hiệp
Đắng nghét mơ tình thuở ái bay...