Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 10/04/2018 12:09, số lượt xem: 347

Vang vọng giữa lời thiết thảm vây
Động lay sầu khổ cảnh vơi đầy
Vàng trăng lạc rã mòn trơ ái
Bạc phận hoen nhoè úa xám mây
Trang tủi xót lòng ngao ngán lỡ
Khúc hờn chau dạ thẫn thờ xây
Chàng ơi lệ xiết ngàn muôn lộng
Loang ruột não tình nát vỡ đây

Đây vỡ nát tình não ruột loang
Lộng muôn ngàn xiết lệ ơi chàng
Xây thờ thẫn dạ chau hờn khúc
Lỡ ngán ngao lòng xót tủi trang
Mây xám úa nhoè hoen phận bạc
Ái trơ mòn rã lạc trăng vàng
Đầy vơi cảnh khổ sầu lay động
Vây thảm thiết lời giữa vọng vang

Thuận nghịch độc