Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2021 19:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 21/04/2021 19:52, số lượt xem: 276

Tổ quốc khai nền rộn rã ngân
Hùng Vương kiến tạo trỗi muôn phần
Kìa non Đại Lĩnh đầy ơn phước
Nọ dãy Sơn Trì toả đức ân
Cảnh Lạc ngày xưa ngời diễm biếc
Bình Châu thuở trước đẹp thơm ngần
Người sau kế nghiệp hoài chăm giữ
Lượng cả bao đời dưỡng sức dân

Lượng cả bao đời dưỡng sức dân
Tình yêu thủ túc mãi trong ngần
Từng châu trỗi dậy danh tài trí
Bốn bể vang lừng đạo nghĩa ân
Quyết giữ chân trời thơm vạn nẻo
Truyền lan tỷ xứ tuyệt trăm phần
Tâm đồng kết dạ bàn tay vững
Tổ quốc khai nền rộn rã ngân