Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2018 11:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 12/04/2018 15:03, số lượt xem: 271

Cuộc chiến trời đông dậy mỗi ngày
Câu thề vệ quốc mãi hùng say
Ngư dân bám biển người luôn tới
Chiến sỹ lên tàu chí chẳng lay
Long Vỹ thành đồng kiên trí vậy
Trường Sa đảo thép vững tâm này
Hùng Vương giao lại đời con cháu
Quyết giữ núi sông tổ quốc dày

Quyết giữ núi sông tổ quốc dày
Trùng dương sóng vỗ khúc ca này
Đừng cho Hán giặc đem tàu quậy
Chớ để gian thù nổ súng lay
Tuổi trẻ lập công bờ bến trỗi
Anh hùng hiến kế dạ lòng say
Toàn dân cảnh giác quân Tàu cướp
Cuộc chiến trời đông dậy mỗi ngày

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm