Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/08/2018 15:10, số lượt xem: 270

Gieo lòng xúc cảm vô cùng đã
Quãng mật dòng yêu đầy đủ quá
Nũng nịu ươm lòng mải miết ra
Mơ màng nhủ ái triền miên lạ
Lâng bừng nguyện ước đẫm làn da
Xoã bỏng hoan nguyền chen cội lá
Lịm nẻo môi tình giữa thiết tha
Hương ngời trải đượm vương nhiều ngã

Hương ngời trải đượm vương nhiều ngã
Lộng lẫy mây trời chen phủ lá
Nhã nhạc êm đềm toả thoáng xa
Huyền thơ diễm ảo chen vào lạ
Trong niềm phước hạnh thảo thơm sà
Giữa cảnh tao phùng mơ mộng quá
Thoả nguyện tâm tình giữa khúc ca
Gieo lòng xúc cảm vô cùng đã

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm