Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2021 19:33, số lượt xem: 114

Hương quỳnh đẫm mượt toả lòng mơ
Ngát rợp hồn khuya gió lững lờ
Đường quấn quyện yêu choàng thắm nguyệt
Cõi tràn lan đắm dệt hồng tơ
Thương cài ước cũ chăn hoài đợi
Nhớ vọng thề xưa gối mãi chờ
Thường mộng cảm say bừng hạnh phúc
Vương dìu dặt nẻo biếc huyền thơ

Thơ huyền biếc nẻo dặt dìu vương
Phúc hạnh bừng say cảm mộng thường
Chờ mãi gối xưa thề vọng nhớ
Đợi hoài chăn cũ ước cài thương
Tơ hồng dệt đắm lam tràn cõi
Nguyệt thắm choàng yêu quyện quấn đường
Lờ lững gió khuya hồn rợp ngát
Mơ lòng toả mượt đẫm quỳnh hương