Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 08:22, số lượt xem: 157

Mong đợi nẻo về ngó quẩn quanh
Vọng yêu tình đẫm thắm vương nhành
Lòng khao khát nhịp cài mơ cảnh
Bóng ngả nghiêng hồn trải nguyệt canh
Trong ướp cảm đầy chan mát lạnh
Bỏng say bừng luyến dậy thơm lành
Dòng thương phả ái mời bên cạnh
Xong hứa hẹn rồi mãi ngút xanh

Xanh ngút mãi rồi hẹn hứa xong
Cạnh bên mời ái phả thương dòng
Lành thơm dậy luyến bừng say bỏng
Lạnh mát chan đầy cảm ướp trong
Canh nguyệt trải hồn nghiêng ngả bóng
Cảnh mơ cài nhịp khát khao lòng
Nhành vương thắm đẫm tình yêu vọng
Quanh quẩn ngó về nẻo đợi mong