Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2021 11:56, số lượt xem: 57

Xây dựng nẻo thề lộng nhớ ai
Dấy mơ nồng đượm thắm hoa cài
Dầy hương ướm dạ ngời thanh gái
Mẩy sắc mê lòng rạng báu trai
Cây ngọt toả đời thơm quả trái
Rẫy xinh bừng mộng ngát trang đài
Đầy tâm dệt khúc từng qua lại
Mây gió luyến tình đợi triển khai

Khai triển đợi tình luyến gió mây
Lại qua từng khúc dệt tâm đầy
Đài trang ngát mộng bừng xinh rẫy
Trái quả thơm đời toả ngọt cây
Trai báu rạng lòng mê sắc mẩy
Gái thanh ngời dạ ướm hương dầy
Cài hoa thắm đượm nồng mơ dấy
Ai nhớ lộng thề nẻo dựng xây