Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2022 11:33, số lượt xem: 178

Gởi em một chút hương cau
Nghiêng về phía ấy cho nhau được gần.

Chớ làm gió giật mưa dồn
Chim kia mất tổ, người thương phải lìa
Xa ngần buổi ấy cách chia
Mơ trời sum hiệp lia thia lại về…

Chuyện lòng chân chất tình quê
Hương nồng mãi đượm, ngời thê thiết nhiều
Dốc tình viết trọn chữ yêu
Yêu thơ, yêu nhạc rồi yêu… luôn người

Trăm năm là mấy ở đời
Dùng dằng chi phí mật đời, hở em…