Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Giao thừa (4)
Đăng ngày 03/02/2018 11:18, số lượt xem: 147

Thoáng chốc tròn năm đến thật rồi
Nghe lòng hoài vọng thuở còn đôi
Nào câu quyện nhớ trong mùa cũ
Ấy điệu vờn thương giữa mộng bồi
Chẳng rõ ngày mai tình ngọt phả
Hay là quá vãng ái mờ trôi
Đời đâu biết chỗ nào trong đục
Đành phó ơn trên chuyện đứng ngồi

Đành phó ơn trên chuyện đứng ngồi
Thân tằm nhả sợi mặc dòng trôi
Rèn thơ toả dậy vần niêm chuẩn
Luyện phú nồng thơm chữ nghĩa bồi
Vẫn ước tim lòng ươm sáng dạ
Luôn nài hạnh phúc vẹn tròn đôi
Ngoài kia lác đác mai đào nở
Thoáng chốc tròn năm đến thật rồi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm