15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/03/2020 09:42, số lượt xem: 196

Lê triều phát tích ở miền Thanh
Tổ Nguyễn Hoàng xưa mở cõi thành
Truyện cổ trần gian vùng Hậu Lộc
Ca hò kịch vũ miệt Đông Anh
Lam Kinh thánh địa lừng ngôn tánh
Triệu Ẩu bà vương trỗi hải hành
Bãi biển Sầm Sơn dào dạt thắm
Hàm Rồng vọng nguyệt vút trời xanh

Hàm Rồng vọng nguyệt vút trời xanh
Diễm tích Nga Sơn mốc khởi hành
Hải Tiến thơm bờ gom khách ngoại
Ba Đình hiểm địa góp quần anh
La đà Từ Thức dường tiên cảnh
Khúc khuỷu Cúc Phương tựa luỹ thành
Suối cá Cẩm Lương thần báo mộng
Lê triều phát tích ở miền Thanh