Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2018 12:54, số lượt xem: 283

Đề Thám anh hùng buổi quốc tang
Hùm thiêng Yên Thế thắm trang vàng
Đồng Hom giặc cướp thây ràn rụa
Hố Chuối quân thù xác ngổn ngang
Một cứ oai hùng trong dũng cảm
Ngàn binh thao lược giữa ngang tàng
Ba mươi năm ấy lừng danh cõi
Lòng dạ kiên cường rực ánh quang

Lòng dạ kiên cường rực ánh quang
Làm tiêu ảo vọng kẻ điên tàng
Lập thân ổn định vùng trên dưới
Giúp nước ôn hoà những trái ngang
Chí lớn vun đời ra sức khoẻ
Lực to dẹp giặc tuốt gươm vàng
Sa cơ thất thế đành ôm hận
Đề Thám anh hùng buổi quốc tang

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm