Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 17:09, số lượt xem: 364

Đề Thám anh tài nổi tiếng vang
Hùm thiêng Yên Thế đẫm trang vàng
Đồng Hom giặc cướp thây chằng chịt
Hố Chuối quân thù xác ngổn ngang
Một cứ oai hùng luôn dũng cảm
Ngàn binh mạnh khoẻ lẫn ngang tàng
Bền tâm đánh địch lừng danh cõi
Chí cả tung hoành rực ánh quang

Chí cả tung hoành rực ánh quang
Làm tiêu ảo vọng kẻ điên tàng
Rèn quân ổn định vùng nguy khốn
Giúp nước ôn hoà những trái ngang
Lực lớn vun đời ra sức bổng
Nguồn to tạo kế luyện gươm vàng
Sa cơ giặc giết đành ôm hận
Đề Thám anh tài nổi tiếng vang