Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2022 16:20, số lượt xem: 46

Thuyền ước sũng yêu dệt bến nồng
Ước tình chung thuỷ đón chào bông
Duyên bồi tẩm ước chim cuồng loạn
Dạ ước bừng say bướm diễm hồng
Chuyền mãi nhớ thương đầy mộng ước
Ướchoài mê nguyện thoả chờ trông
Nguyên lòng giữ ước cau trầu vẹn
Huyền diệu phả mơ ước ẵm bồng

Bồng ẵm ước mơ phả diệu huyền
Vẹn trầu cau ước giữ lòng nguyên
Trông chờ thoả nguyện mê hoài ước
Ước mộng đầy thương nhớ mãi chuyền
Hồng diễm bướm say bừng ước dạ
Loạn cuồng chim ước tẩm bồi duyên
Bông chào đón thuỷ chung tình ước
Nồng bến dệt yêu sũng ước thuyền