Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Giao thừa (4)
Đăng ngày 02/02/2018 11:20, số lượt xem: 265

Đèn sao rạng rỡ đón giao thừa
Góc khuất thưởng trà nhẩm khúc ưa
Mới đó mà nay gần chật ứa
Giờ đây đã lại khít như vừa
Cuối năm nhủ bụng lai rai hứa
Hết tháng nghe lòng rỉ rả đưa
Tối mịt ba mươi nào sấp ngửa
Cầu cho vận mới được dư thừa

Thầm mơ đạo lý được dôi thừa
Khí hậu ba miền bớt đỏng đưa
Phước-lộc-thọ-sang đầy mộng ứa
Quý-sanh-phú-vượng chỉ mơ vừa
Thảo thơm hạnh phúc triền miên lựa
Rộn rã xuân đường mải miết ưa
Thơ thẩn bạn bè ra sức chứa
Đèn sao rạng rỡ đón giao thừa

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm