Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2021 11:27, số lượt xem: 83

Diệu thay em cột được chàng
Cái người lãng tử lan man giữa tình
Đâu cần nguyệt thẹn hoa xinh
Tấm lòng trung hậu chân tình là hơn.

Mặc ai mặt đẹp chân dài
Cứ sắt son một trang đài nồng yêu
Chuộng chiều, âu yếm là thèm
Say sưa thế đó, chẳng xem của đời.

Thuyền tình buông lái ra khơi
Gối giường xô lệch, đất trời lúng lay
Đậm hương ân ái nồng cay
Đêm vui Nguyệt lão, ngày say tơ chùng.

Giao em một tấm thuỷ chung
Làm quà sính lễ nối vòng tử sinh…