14.00
Đăng ngày 29/05/2022 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 29/05/2022 20:47, số lượt xem: 59

Xưa tình đẫm ngát diễm nàng thơ
Ước nhạt làm ai nhuộm hững hờ
Vừa quấn quyện tim sầu bủa ngợp
Đắng tràn lan dạ khiến lìa mơ
Mưa lòng nản khúc cay bồi gởi
Giấc mộng vùi đêm khét đợi chờ
Thừa gối nệm hoang đời chát mặn
Đưa hồn chạnh sũng nuối hồng tơ

Tơ hồng nuối sũng chạnh hồn đưa
Chát mặn đời hoang nệm gối thừa
Chờ đợi khét đêm vùi mộng giấc
Gởi bồi cay khúc nản lòng mưa
Mơ lìa khiến dạ lan tràn đắng
Ngợp bủa sầu tim quyện quấn vừa
Hờ hững nhuộm ai làm nhạt ước
Thơ nàng diễm ngát đẫm tình xưa